Bedrijfscoaching Warmteservice Breda

Bedrijfscoaching Warmteservice Breda

Bedrijfscoaching Warmteservice Breda 2560 1922 You Do It

Lees hier de ervaring van Warmteservice Breda met onze bedrijfscoaching. Bekijk hier de mogelijkheden voor uw bedrijf.

De laatste tijd zag ik dat er ondanks de inzet van mijn mensen nog wel verbetering viel te halen in de omgang met elkaar. Zowel zakelijk als persoonlijk.

Na hierover gesproken te hebben met Mervyn gaf hij aan hier wel wat mee te kunnen.

Hij heeft met iedere medewerker afzonderlijk gesproken en met de enneagram methode hun karakter types vastgesteld. Dit werd in de eerste sessie met het team van iedereen besproken. Van ieder karakter de sterke en minder sterke punten en hoe de verschillende karakters zich tot elkaar verhouden. Dit leverde veel herkenning, gespreksstof en ook gelach op. Iedereen had hiervan geleerd en kon er iets mee.

Op de werkvloer was dit ook te merken. Er veranderde iets in de omgang van de mensen met elkaar. Er was meer begrip voor de verschillen tussen elkaar en het verschil in omgang met de verschillende situaties.

In een volgende sessie is hier dieper op in gegaan en heeft iedereen nog veel meer geleerd over hoe dit positief in te zetten in het werk. Dit heeft ook tot gevolg gehad dat iedereen nu ook goed feedback durft te geven én te ontvangen waardoor we allemaal nog prettiger werken.

Dit waren echt hele goede en leuke lessen voor mij en mijn personeel! Heel goed als teambuilding of als uitbreiding of voorbereiding hierop!

Matthijs Bär
en team Warmteservice Breda